Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012 (Toàn tập)

1. Download Windows Server 2012

Bạn có thể tải trực tiếp từ Microsoft với Key 180 ngày sử dụng miễn phí tại đây : http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh670538.aspx

2. Cấu hình BIOS hỗ trợ x64

Thường thì các bạn cấu hình theo các sau:

*X64 Server with Hardware Assisted Virtualization (Vào BIOS ->Configuration ->“Virtualization” hoặc “Processor”
Intel: Intel VT
AMD: AMD-V
*Hardware enables Data Execution Prevention (Thường ở dưới Configuration)
Intel: XD bit (Execute Disable)
AMD: NX bit (no Execute bit)

3. Cho BOOT từ ổ CDROM

Bấm Enter:

4. Chọn ngôn ngữ rồi bấm Next

5. Chọn Install now 

6. Chọn dòng thứ 2 trên giao diện. The default install is now Server Core. Click Next.

7. Chọn Custom: Install Windows only (Advanced).

8. Chọn ổ đĩa cần cài đặt Windows, nếu không có trong danh sách hoặc máy chủ của bạn sử dụng RAID thì tìm Driver và cài đặt ngay tại bước này thông qua CD hoặc USB.

9. [Optional:] Click drive options; bạn có thể tạo các ổ đĩa Logic tại bước này nếu muốn chia ổ.

10. Hệ thống bắt đầu cài đặt (có thể mất khoảng 20-30p).It will reboot a couple times (automatically). After the first reboot, it will no longer be running off of the DVD.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hệ thống sẽ hỏi bạn tạo tài khoản, làm theo hướng dẫn bạn sẽ hoàn tất quả trình cài đặt. Đây là thành quả :